Kinderboerderij de Pittelstee

Nieuwsbrief 2012

5-11-2012
Onderstaande nieuwsbrief is aan onze leden en vrienden verzonden.

Nieuwsbrief 2012
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van kinderboerderij de Pittelstee. Het jaar is al weer bijna voorbij en zoals u zult weten vragen wij u dan de contributie/vriendengeld/adopties voor het komende jaar te betalen. Wij zijn gestopt met de acceptgiro’s. Dit kost namelijk veel geld en daarom sturen wij u vanaf nu een factuur. Deze staat op de achterkant van deze nieuwsbrief. U vindt daarop hetgeen met u is afgesproken. Zou u het geld vóór 15 december aan ons willen overmaken? Wij danken u alvast voor de medewerking.
 
Vereniging:
Sinds 11 oktober zijn wij nu een vereniging. U heeft daar aan bijgedragen. Wij zijn erg blij met de succesvolle ledenwerfactie die wij in Pittelo hebben gehouden. Als u geen formulier heeft gezien/ontvangen en u bent al vriend, maar u wilt dit toch omzetten naar lidmaatschap, zou u dan een e-mail willen sturen naar:
ledenadministratie@pittelstee.nl. Als u uw gegevens vermeld in de e-mail, dan zullen wij de vriendschap omzetten naar lidmaatschap. De contributie voor de vereniging is € 10,00 per jaar.
Zie verder ook op onze website: www.pittelstee.nl.Daar vindt u ook alle andere mogelijkheden zoals het adopteren van een dier.
Wij zouden het op prijs stellen als wij uw e-mail adres zouden mogen ontvangen, zodat wij u volgend jaar de nieuwsbrief en factuur per mail kunnen toesturen. Wilt u uw e-mailadres naar de ledenadministratie mailen? Wij zullen u geen ongewenste mails sturen. Wij gebruiken uw mailadres uitsluitend voor uitnodigingen voor de ledenvergaderingen, facturen en nieuwsbrieven. Heeft u geen e-mail, dan krijgt u ze gewoon in de brievenbus.
 
2012:
Een kort overzicht van het jaar 2012.
  • Dit jaar zijn er geboren: 6 dwerggeiten; 4 schapen; diverse konijnen en cavia’s; 2 jonge ganzen; vogels; eenden en duiven.
  • ook hebben wij diverse dieren verkocht.
  • Wij mochten alle weken weer oud brood halen bij bakkerij Fledderus aan de Nobellaan. Daar zijn wij heel blij mee.
  • Ook dit jaar kwamen en gingen er vrijwilligers. Wij kampen nog steeds met een tekort aan vrijwilligers op de zaterdagen.
  • Er is een nieuw diensthek gekomen.
  • Wij hebben nieuwe legkippen. De oudere hebben de vrijheid van het erf en de wei gekregen.
  • Er komt een nauwere samenwerking met de gemeente.
Hekwerk:
Naast de ledenwerfactie (183 leden en 33 vrienden) hebben wij ook de actie “Vervang het hekwerk” gehouden. Hiermee hebben wij € 1395,00 opgehaald. Dank u wel daarvoor.
Inmiddels hebben wij ook een toezegging van het steunfonds van de Rabobank.
Met daarbij een bijdrage van het wijkforum Pittelo en een gift uit de opgeheven bewonersvereniging,  hebben wij het hekwerk voor de kleine weide kunnen bestellen. We hebben afgesproken met de aannemer dat het hekwerk er voor de winter zal staan. Dus rondom het erf wordt alles weer veilig. Mocht u niet van onze actie weten en u wilt toch bijdragen aan het nieuwe hekwerk, dan kan dat! Wij gaan door met de actie want wij willen ook graag nieuw hekwerk voor de grote weide. U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening die boven de factuur staat. Zou u dan wel willen vermelden dat het om nieuw hekwerk gaat?
 
Adopties:
Tijdens de ledenwerfactie zijn er ook een aantal nieuwe adopties bijgekomen. Welke dieren dat zijn, kunt u zien op onze website onder het hoofdstuk: adoptie.
 
Gezocht:
Een goede afsluitbare brievenbus.
Wij hadden er één gekregen (een oude PTT bus), maar wij hebben daar geen passende paal bij. Als u een paal heeft, zijn wij daar ook tevreden mee. Als u iets heef, wilt u dan een mail sturen naar: info@pittelstee.nl.
 
Dankwoord voor Pro Assen
Een woord van dank is op zijn plaats voor Praktijk Onderwijs Assen. Bert komt elke  woensdagmorgen en vrijdagmorgen de dieren voeren en de hokken/stallen schoonmaken. Ook zorgen zij ervoor dat de mest afgevoerd wordt.
 
Tenslotte:
Wij danken u voor uw bijdrage. Door uw belangstelling kunnen wij de kinderboerderij laten voortbestaan.
 
De vrijwilligers:                                                                                         
Evelien                 Henk V.                  Henk v.d. H.        Willem
Claudia                Heidy                     Remco                 Sieta
Sandra                 Kay                       Jos                      Paulien
Berend                 Chris                     Bert en zijn leerlingen
 
Het bestuur:
Gre                      
Monique                           
Joop
Henk
Wordt u het 5e lid?