free bootstrap template

Onze bewoners

Mobirise
Ganzen en eenden

Eenden

Eenden behoren samen met ganzen en zwanen tot de watervogels (Anseriformes). Bij eenden wordt onderscheid gemaakt tussen siereenden (oorspronkelijke wilde soorten) en tamme eenden (gedomesticeerde cultuurrassen).

De Wilde eend (Anas platyrhynchos) is de voorouder van de meeste tamme rassen. Deze kruist dan ook gemakkelijk met de tamme rassen, maar de tamme rassen kruisen ook onderling. Zij zien elkaar namelijk allemaal nog steeds als soortgenoot (zoals alle hondenrassen, welke afstammen van wolf). 

Om tamme eendenrassen fokzuiver te houden kunnen deze in het voorjaar het beste apart worden gehouden in hun eigen ren met vijver. Een woerd kan met meerdere vrouwtjes eenden gehouden worden. Tamme rassen leggen meestal veel eieren, soms teveel om allemaal uit te broeden. Maar eendeneieren kunnen ook prima gegeten worden. De broedduur is ± 28 dagen. 

Siereenden, zoals diverse soorten talingen, fluiteenden en duikeenden kunnen vaak prima op gemeenschappelijke vijvers worden gehouden. Zij kruisen namelijk minder snel omdat iedere soort een ander typisch soorteigen gedrag vertoont: ze verstaan elkaar dus niet. 

Siereenden stellen vaak wat meer eisen aan hun huisvesting en verzorging dan tamme eenden, maar dat neemt niet weg dat de meeste soorten siereenden zeer goed gehouden en gefokt worden. Dankzij de goede kwaliteit van de beschikbare voeders is ook het fokken van zee-eenden en eidereenden de laatste tientallen jaren een stuk eenvoudiger geworden.

Ganzen

Ganzen werden al 3000 tot 4000 jaar geleden gedomesticeerd. De oude Grieken gebruikten ganzen al voor het bewaken van hun tempels. Tot medio 20e eeuw had de gans vooral in het oosten van Nederland een functie als grazer, als waker en voor de slacht. Sindsdien worden ze alleen nog voor de hobby gehouden. Ook in België komt de commerciële ganzenteelt nog sporadisch voor.

In Europa leven twee ganzengeslachten: de Anser (grijze ganzen) en Branta (zwart witte ganzen). De in Europa gehouden tamme gans komt onder meer voort uit de Grauwe gans (Anser anser), die behoort tot het geslacht Anser. De tamme gans is wit of bont en wordt van oudsher gehouden voor het vlees, de eieren en de veren.

Voor de beginner is een koppeltje volwassen dieren aan te raden. Ganzenkuikens hebben een opvoeding nodig die ze het beste van hun ouders kunnen krijgen. Een te nauw contact met hun verzorgers op jonge leeftijd kan later voor problemen zorgen, vooral gedurende het broedseizoen.

Sponsoren

Onderstaande bedrijven steunen onze kinderboerderij.

Bezoek adres

Rijnstraat 2 A
9406 SE Assen
Wijk: Pittelo

Openingstijden

Alle dagen van 8.30 - 16.30 uur
Voerentijden: 8:30-09:30,
15.15 en 16.30 uur
Verkoop: Tijdens voertijden